top of page

סערה מארץ אחרת

בכל בוקר בדיוק בחמישה לשש גם אם מעל הים נאספים ברקים גדולים גדולים היא נדחקת בשקט אל האוטו הלבן בדרכה לשם מנסה לא להעיר את השכונה

היא זרה מיפן ושם רגילים להיות קצת יותר בשקט היא גרה פה כבר זמן מה ואפילו עברית ומשפחה יש לה כל בוקר היא מדליקה אורות וחומקת מן החנייה ורק כשהיא קצת מתרחקת היא מעזה ללחוץ חזק חזק על הדוושה ולתת לאוטו לקחת אותה לחצי שעה קטנה מכאן

(לא שאלתי אותה לאן היא נוסעת)

לים או לבריכה או לאן שהוא לכל מקום אחר מכאן שקצת יותר קרוב ליפן.

bottom of page