top of page

במטוס

רגעים אחרונים של קרקע מוצקה

גם אנישים זקנים מעריכים את זה

אנחנו צריכים את האדמה בשביל להצדיק את הקיום של הרגליים

המרנו כנפיים בגפיים

על מה ציפור חושבת שהיא עפה?

מיליארדים רבים של וריאציות, רצונות, מטרות, דוונים ושפות

והכל הולך על שתיים

bottom of page