top of page

כליל

ילדה

בת שש

אני

ליד.

מקשיב

נושם

מגן.

נזכר

מתעד

ומיד שוכח.

את כליל

היא שואלת

ונדבקת

מחפשת את עצמה בי.

צעקות ושריטות

אש בעצמות

מבקשת שאקרא לה ביייבי.

מספרת בדיחות על בעיטות לביצים

מתגלגלת כמו נהר גדול של צחוק

אל הים של המחר שלה.

כליל.

bottom of page